Όταν το σχέδιο… έγινε πάθος!

Σχετικά με την Standiko

Με έδρα την Κηφισιά η τεχνική Εταιρεία Standiko ΑΕ και η τεχνική εταιρεία Ikostand ΑΕ, ιδρύθηκε από τον Μάνο Μπεραχά. Δραστηριοποιείται στην μελέτη, στον σχεδιασμό και στην ανάπτυξη των ακινήτων.

Κάθε έργο υλοποιείται με ιδιαίτερη φροντίδα στο επίπεδο του λειτουργικού, βιοκλιματικού και αισθητικά αναβαθμισμένου σχεδιασμού, αφιερώνοντας χρόνο στην αρχιτεκτονική μελέτη, στην μελέτη εφαρμογής και κυρίως στην κατασκευή, επιτυγχάνοντας  έτσι τον συνδυασμό εργονομίας και αισθητικής, καθώς και την αρμονική ένταξη του κάθε έργου στο περιβάλλον του.

Οι δυνατότητες που παρέχονται σε σχεδιαστικό επίπεδο, όπως 3D, σχέδια μελέτης εφαρμογής, κατασκευαστικές λεπτομέρειες και “as built” σχέδια, λειτουργούν καταλυτικά στην ολοκληρωμένη αντίληψη του κάθε έργου, από το στάδιο της προμελέτης μέχρι και την ολοκλήρωση της κατασκευής και στην αντιμετώπιση τυχόν κατασκευαστικών προβλημάτων.

Η διαρκής ενημέρωση για τις τρέχουσες εξελίξεις στον τεχνικό και κατασκευαστικό χώρο και η διάθεση για εκσυγχρονισμό εισάγοντας καινοτόμες λύσεις, όπως το σύστημα του “έξυπνου σπιτιού”, σε όλες τις κατασκευές, έχει ως αποτέλεσμα την ανταπόκριση στις προσδοκίες και των πιο απαιτητικών έργων και την ένταξή τους στην νέα εποχή των προκλήσεων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η τεχνική εταιρεία Standiko ΑΕ ασχολείται με:

 • PROJECT MANAGMENT ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
 • ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
PROJECT MANAGEMENT
 • Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης
 • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής
 • Διαχείριση μελετών οικονομικών – στατικών – μηχανολογικών
 • Κατανομή αρμοδιοτήτων των κατασκευαστικών φορέων
 • Σύνταξη αναλυτικών προϋπολογισμών
 • Μέθοδοι υλοποίησης του έργου
 • Τεχνική και οικονομική αξιολόγηση προσφορών έργου
 • Σύνταξη εκθέσεων προόδου του έργου και χρονική παρακολούθηση
 • Χρονικός προγραμματισμός έργου
 • Επίβλεψη έργου
 • Οργανωτικές και ελεγκτικές ενέργειες για την υλοποίηση του έργου
 • Κατασκευή και συντονισμός των εργάσιών
 • Σύνταξη πρωτοκόλλων – Παράδοση έργου
 •  Σύνταξη σχεδίων as built
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η Standiko ΕΠΕ αναλαμβάνει όλα τα στάδια για την υλοποίηση ενός τεχνικού έργου, από τη μελέτη, τον σχεδιασμό και την επίβλεψη, μέχρι και την κατασκευή – turn key solution, έχοντας εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη διεκπεραίωσης των έργων με έμπειρα στελέχη.

Μεταξύ άλλων δραστηριοποιείται στους εξής τομείς:

 • Αξιοποίηση ακινήτων
 • Κατασκευές νέων κτηρίων κατοικιών και νέων συγκροτημάτων κατοικιών
 • Κατασκευές νέων χώρων γραφείων
 • Ανακατασκευές και προσθήκες σε υπάρχoντα κτήρια
 • Εσωτερικές διαρρυθμίσεις κτηρίων και μετατροπή τους σε σύγχρονους χώρους υψηλών προδιαγραφών
 • Αλλαγές χρήσης σε υπάρχοντα κτήρια
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Η STANDIKO ΑΕ έχει αναπτύξει ιδιαίτερο τμήμα με δραστηριότητα στις γενικές και μερικές ανακατασκευές κτιρίων και κατοικιών,  έχοντας εξ’ ολοκλήρου την ευθύνη διεκπεραίωσης των έργων με στελέχη μηχανικων και τεχνικων.

Σχεδιάζουμε το μέλλον…

Visit Us

Λ. Κηφισίας 252, Κηφισιά

Επικοινωνία
Connect